หนังสือวงศ์สกุลเดิม

หนังสือวงศ์สกุล ณ นคร ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ เพื่อเชิดชูเกียรติ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ฯ เล่มนี้ คณะทำงานเพจ "คนรักสกุล ณ นคร" ได้มอบสิทธิ์การจัดการเอกสาร แก่ คณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล เมื่อวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นหนังสือวงศ์สกุลเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราชที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน

"คณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เอกสารข้อมูลนี้ ให้ปรากฎแก่สายตาญาติพี่น้องและผู้คนที่สนใจ ต้องขอกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนทำให้มีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ความดีงามที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่เอกสารชุดนี้ ขอถือทุกท่านที่เกี่ยวข้องล้วนมีส่วนร่วมและสมควรได้รับอนิสงค์แห่งความตั้งใจดีร่วมกัน"

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนากรุงธนบุรี หรือ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คุณสิระพงศ์ ณ นคร เป็นตัวแทนคุณพ่อ คุณทวีป ณ นคร ผู้เคยเพียรพยายามปรับปรุงรายชื่อวงศ์สกุลฯ มาก่อน มอบหนังสือ วงศ์สกุล ณ นคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเชิดชูเกียรติ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ฯ แด่ คุณอรวรรณ เพ็งฉิม หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการสืบค้นอ้างอิงข้อมูลวงศ์สกุลของตระกูล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ต่อสาธารณชนสืบไป
Visitors: 23,875