ณ นคร

หนังสือ สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์

ในการจัดทำ หนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์" ผู้เรียบเรียง ภณ ณ นคร ดำเนินการร่วมกับ อาจารย์วันพระ สืบสกุลจินดา ปิยมิตร เพื่อเป็นการบูชาคุณแห่งบรรพชนเป็นที่ตั้ง โดยมีบิดาของผู้เรียบเรียง พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร เป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน หนังสือชุดแรกทำขึ้น จำนวน ๒๐ เล่ม โดย พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร ให้พิมพ์แจกจ่ายไปยังห้องสมุดต่างๆ อันจะเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณแห่งบรรพชน ด้วยทุนทรัพย์ของท่าน

ต่อมามีญาติมิตรที่ทราบและต้องการอ่าน จึงทำการเปิดจองเพื่อให้ท่านที่สนใจและเห็นคุณค่าได้มีส่วนร่วม โดยต้นทุนเฉพาะค่าหนังสือ ราคา ๔๗๐ บาท (แบ่งเป็น เนื้อในหน้าสี จำนวน ๔ หน้า ราคา ๓๒ บาท ที่เหลือเป็น ขาว-ดำ จำนวน ๒๘๖ หน้า ราคา ๘๘ บาท โดยราคาค่าทำปกหนังสือแพงที่สุด คู่ละ ๓๕๐ บาท) รวมค่าส่งอีก จำนวน ๕๐ บาท (ส่งแบบลงทะเบียน ราคา ๓๘ บาท พร้อมกล่องพัสดุ ราคา ๑๒ บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งมิได้บวกค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น เป็นเพียงค่าผลิตและค่าจัดส่งตามจริง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่มีเสียงบ่น หรือตำนิใดๆ ในเรื่องราคาเลยแม้แต่น้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีผู้สนใจร่วมสั่งจองทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๓ เล่ม

ท้ายสุด ได้จัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นอีก จำนวน ๒ เล่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และอีก ๒ เล่ม สำหรับ คุณพลภัช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หลานชาย ท่านผู้หญิงโพยม (ณ นคร) เสนีณรงค์ฤทธิ์ ผู้มีพระคุณ ดังนั้น ยอดการจัดพิมพ์หนังสือทั้งหมดที่ผ่านมา จึงมียอดอยู่ที่ ๑๒๗ เล่ม ซึ่งผู้เรียบเรียง ร่วมกับผู้ช่วยเรียบเรียง และบิดาของผู้เรียบเรียง ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจทาน "หวังฝากหนังสือนี้ไว้ในแผ่นดินสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน" ทั้งหมดทั้งมวลทำด้วยหัวใจรักและเทิดทูนในบรรพชนโดยแท้

และเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้อ่านเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้กัน จึงขอนำเนื้อหาทั้งหมดที่ได้จัดพิมพ์ไป ลงไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้สนใจในเว็บไซต์แห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดวงพระวิญญาณ และดวงวิญญาณแห่งบรรพชนจะพึงใจ และมอบพลังที่เข้มแข็งในอันที่จะทำสิ่งดีงามให้เกิดแก่วงศ์สกุลสืบไป

สมใจ ณ นครวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งมอบหนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตโกสินทร์" ไปยังหอสมุด และห้องสมุดต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงเรื่องราวอันเกี่ยวกับ สกุล ณ นคร และเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตโกสินทร์ต่อไป


วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.ชินเวศ สารสาส หลานยาย คุณสาย (ณ นคร) กำเนิดการ ธิดา พระยานครกุลเชษฏ์ (เอียด ณ นคร) พร้อมด้วย คุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ในการนี้ คุณสมใจ ณ นคร ได้ถวายหนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์" จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลVisitors: 23,871