ภาพเก่าเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)Visitors: 21,925