สถานที่สำคัญ


(((โครงการนี้เป็นการทำแผน))) เพื่อขออนุมัติจาก คณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล หรือ กลุ่ม ๓ สกุล ในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป สำหรับท่านที่สนใจ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ในเพจ กลุ่ม "3sakul" ทางเฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต์นี้ เป็นระยะ

หมายเหตุ : โครงการนี้เป็นเพียงการเตรียมการไว้สำหรับการเดินทางปลายปีนี้ (๒๕๖๓) หรือต้นปีหน้า (๒๕๖๔) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มฯ อีกครั้ง ซึ่งก็รวมถึงต้องติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิดในปัจจุบัน

โพสต์ไว้ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

Visitors: 23,871