๐๑-วิหารสามจอม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


สถานที่แรกที่เราจะร่วมกันเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษยังเมืองนครศรีธรรมราช ในโครงการที่มีชื่อว่า "ไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่เมืองนครกับ กลุ่ม ๓ สกุล" นั่น ก็คือ

๑. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ตั้งพระบรมธาตุเจดีย์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หลายท่านอาจเคยไปมาแล้ว และอาจหลายครั้งแล้วด้วย แต่ท่านเคยระลึกนึกถึงหรือไม่ว่า พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้ครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเดินทางมาปราบก๊กเจ้านคร ซึ่งเป็นการเดินทางมาเมืองนครฯ เป็นครั้งแรกของพระองค์ พระองค์เคยมา เคยมอง และเคยสักการะกราบไหว้บูชา พระบรมธาตุเจดีย์องค์เดียวกันนี้

คิดว่าคนเชื้อสายเจ้าพระยานครทุกคน หากแม้นได้ระลึกนึกถึงความจริงในเรื่องนี้ ก็น่าจะเกิดปิติสุขทางใจได้ ไม่มากก็น้อย 
ที่สำคัญ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ ยังเคยเป็นสถานที่เก็บรักษาพระโกศพระอัฐิและโกศอัฐิสำคัญของบรรพชนสกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล

แม้ในเวลาต่อมาจะได้ถูกโจรกรรมไปจนหมดสิ้นแล้ว แต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ในความทรงจำของคนเชื้อสายเจ้าพระยานครที่รับรู้เรื่องราวทุกคนไม่เสื่อมคลาย

ส่วนเรื่องราวของพระโกศพระอัฐิและโกศอัฐิสำคัญของบรรพชนฯ สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ ไว้มีโอกาสจะได้นำมาลงให้อ่านกันอีกครั้ง

โพสต์ไว้ : วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และโปรติดตามสถานที่การเดินทางต่อไปในโพสต์หน้า

หมายเหตุ : โครงการนี้เป็นเพียงการเตรียมการไว้สำหรับการเดินทางปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มฯ อีกครั้ง เดือนเมษายน และยังรวมถึงต้องติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในปัจจุบันเรื่องวิหารสามจอม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กับพระโกศพระอัฐิและโกศอัฐิบรรพชน สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ที่ลูกหลานเชื้อสายเจ้าพระยานครฯ ควรทราบ


ข้อมูลประกอบ "ไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่เมืองนครกับ กลุ่ม ๓ สกุล"


โพสต์ไว้ : วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และโปรติดตามสถานที่การเดินทางต่อไปในโพสต์หน้า


หมายเหตุ : โครงการนี้เป็นเพียงการเตรียมการไว้สำหรับการเดินทางปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มฯ อีกครั้ง เดือนเมษายน และยังรวมถึงต้องติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน

มีหลายท่านสงสัยว่า "วิหารสามจอม" ใน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช "สามจอม" คือผู้ใด ?

วันนี้นำคำตอบมาฝาก

โพสต์ไว้ : วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓


Visitors: 23,871